8.9 C
New York
nedeľa, 14 júla, 2024
spot_img
More

  Latest Posts

  V Trestnom zákone nastali zmeny, upravia sa aj tresty za drogovú činnosť a pri jazde sa zavádza „stav ťažkej opitosti“

  22.3.2023 (SITA.sk) – Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu je komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a potrebami aplikačnej praxe.

  Drogové trestné činy

  Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje upustiť od trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu a za vybrané trestné činy sa bude vyslovene preferovať ukladanie trestov nespojených s odňatím slobody. Návrh reaguje aj na dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti, vrátane neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom.

  Zavádzajú sa teda osobitné skutkové podstaty drogových trestných činov, pričom sa bude rozlišovať medzi prechovávaním drog a ich výrobou alebo obchodovaním. Trestný čin pestovania rastlín a húb s obsahom omamných a psychotropných látok sa upravuje osobitne.

  Pri určení rozsahu spáchania drogového trestného činu sa zavádza objektívnejší spôsob založený na meraní hmotnosti zaistenej drogy či počte pestovaných rastlín alebo húb.

  Zavádza sa „stav ťažkej opitosti

  Návrh zákona sprísňuje aj postih jazdy pod vplyvom alkoholu. Zavádza sa „stav ťažkej opitosti“ nad dve promile s prísnou sadzbou zákazu činnosti, ako aj trestu odňatia slobody, a zavádza sa tiež sprísnenie sadzieb pri smrteľných následkoch v dôsledku jazdy pod vplyvom. Ako uviedlo ministerstvo v predloženom materiáli, komplexne sa mení aj právna úprava nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

  Ako sa ďalej uvádza v materiáli, v treste prepadnutia majetku sa mení charakter obligatórneho ukladania tohto trestu a umožňuje sa neuložiť tento trest, ak by vzhľadom na okolnosti alebo pomery páchateľa bolo jeho uloženie neprimerane prísne. Normuje sa tiež možnosť vylúčiť z tohto trestu veci, ktorých prepadnutie by bolo neprimerane prísne.

  Zvýšia sa hranice vymedzenia spáchanej škody

  Prvýkrát od prijatia Trestného zákona sa zvýšia hranice vymedzenia spáchanej škody z 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody, pričom úmerne sa posúvajú aj ostatné hranice škôd. Schválením zákona dochádza k prehodnoteniu a zosúladeniu trestných sadzieb, najmä trestných činov proti majetku a hospodárskych trestných činov.

  Ako uviedol rezort spravodlivosti v predloženom materiáli, prejavuje sa to najmä zväčšením rozsahov a presahov trestných sadzieb, ustálením hornej hranice trestnej sadzby pri ekonomickej kriminalite na 15 rokoch a rozšírením priestoru pre úvahu súdu pri ukladaní trestov.

  Inštitút hrubej nedbanlivosti

  Do právneho poriadku sa zavádza inštitút hrubej nedbanlivosti, čím sa zohľadňuje štandard normovaný právne záväznými aktami Európskej únie, najmä v oblasti ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva.

  Dochádza tak aj k prehodnoteniu a precizovaniu viacerých skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu. Súčasne sa pri všetkých trestných činoch proti životnému prostrediu zavádza jednotný kvalifikačný znak, ktorým je rozsah činu,“ uvádza sa materiáli rezort spravodlivosti.

  Význam restoratívnych prístupov

  Významným cieľom navrhnutého zákona je tiež vyzdvihnúť význam restoratívnych prístupov v trestnom konaní, zohľadňuje sa postoj páchateľa, ktorý prevzal zodpovednosť za spáchaný trestný čin a spoločne s poškodeným dospejú k vzájomnej dohode na odstránení vzniknutej ujmy.

  To sa premieta do umožnenia skoršieho podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody a prispeje k úspešnej integrácii páchateľa do spoločnosti.

  Ako uviedlo ministerstvo, normuje sa aj požiadavka náhrady škody ako podmienky pri dohode o vine a treste, pričom doterajší trest povinnej práce sa nahrádza trestom verejnoprospešnej práce a dopĺňa sa možnosť ukladať peňažný trest aj popri podmienečnom treste odňatia slobody. Zavádza sa tiež krátkodobý trest odňatia slobody a menia sa prístupy pri využívaní probačného dohľadu.

  Návrh zákona taktiež reflektuje požiadavky aplikačnej praxe pri ukladaní ochranných liečení a detencie,“ uvádza MS SR.

  Viac k témam: Drogová trestná činnosť, Jazda pod vplyvom alkoholu, Návrh zákona, Rokovanie, trestné sadzby, Trestné stíhanie, Trestný zákon
  Zdroj: SITA.sk – V Trestnom zákone nastali zmeny, upravia sa aj tresty za drogovú činnosť a pri jazde sa zavádza „stav ťažkej opitosti“ © SITA Všetky práva vyhradené.

  Latest Posts

  Nepremeškajte

  Stay in touch

  To be updated with all the latest news, offers and special announcements.